top of page
Oksval.jpg

Sammen om det gode naboliv

Nesodden Velforbund (NVF) ble stiftet i 1936. Forbundet representerer 34 vel og veilag og medlemsmassen utgjør rundt 2600 husstander på Nesodden. Det  er nær 1/3 av bygdas innbyggere.  

NVF er partipolitisk nøytral. NVFs oppgaver er å fungere som bindeledd mellom velforeningene og opptre som talerør i spørsmål av prinsipiell betydning og generell interesse, etter konsultasjon med medlemmene. NVF ønsker tett kommunikasjon, og et robust og forutsigbart samarbeid med kommunen. NVF anbefaler at samarbeidet nedfelles i en gjensidig forpliktende avtale.

 

Her finner du en oversikt over våre tilknyttede vel og kontaktinfo til disse.
Er det ikke velforening der du/dere bor og dere ønsker å danne et så les her: 


NVF er tilsluttet Vellenes Fellesorganisasjon. Les mer om NVF her. 

IMG_7466.jpg
279150468_10158693034771845_5930751076201064148_n.jpg
IMG_7458.jpg

Planer i Nesodden Kommune

Her finner du oversikt over alle kommunens planer, skjemaer og regelverk. Les mer

Stedsutvikling

Som innbygger kan du og ditt vel uttale seg om planforslag og hvordan kommunen skal utvikles.  Les mer her

Kulturminner

Vår stedsidentitet er ofte knyttet til lokal historie og kulturlandskap der vi bor. Vi ser at mange vel har engasjert seg i slikt arbeid. Det skaper et fellesskap og øker tiknytning til natur - og mennesker, før og nå. Les mer.

kyststi_mot_kavringen_nesodden.JPG
veilys2.jpg
flaskebekk-brygge.jpg

Vil etablere sammenhengende kyststi

Nesodden kommune har fine turmuligheter langs hele kystlinjen, både i Bunnefjorden og langs Oslofjorden. Stadig større del av stiene blir blåmerke og regulert til kyststi. Les mer

Drift og vedlikehold av veier og veiLys

Her finner du informasjon. Les mer

Vann og avløp

Her finner du all informasjon om vann- og avløp i Nesodden kommune. Du kan også melde feil. Les mer

bottom of page