top of page
Oksval.jpg

Sammen om det gode naboliv

OBS - lenker til kommunes sider fungere ikke da kommunens sider er under oppdatering.
IMG_7466.jpg

Kommuneplan 2022-2046 

Kommuneplanen er kommunens øverste styringsdokument, den består av en samfunnsdel - og en arealdel, sammen er de et viktig redskap for politisk styring. Samfunnsdelen beskriver mål og strategier, Arealdelen bestemmer formål og bruk av kommunens arealer, hvor disse er juridisk bindene.

kyststi_mot_kavringen_nesodden.JPG

Vil etablere sammenhengende kyststi

Nesodden kommune har fine turmuligheter langs hele kystlinjen, både i Bunnefjorden og langs Oslofjorden. Stadig større del av stiene blir blåmerke og regulert til kyststi. Les mer

Nesodden Velforbund (NVF) ble stiftet i 1936. Forbundet representerer 34 vel og veilag og medlemsmassen utgjør rundt 2600 husstander på Nesodden. Det  er nær 1/3 av bygdas innbyggere.  

NVF er partipolitisk nøytral. NVFs oppgaver er å fungere som bindeledd mellom velforeningene og opptre som talerør i spørsmål av prinsipiell betydning og generell interesse, etter konsultasjon med medlemmene. NVF ønsker tett kommunikasjon, og et robust og forutsigbart samarbeid med kommunen. NVF anbefaler at samarbeidet nedfelles i en gjensidig forpliktende avtale.

 

Her finner du en oversikt over våre tilknyttede vel og kontaktinfo til disse.
Er det ikke velforening der du/dere bor og dere ønsker å danne et så les her: 


NVF er tilsluttet Vellenes Fellesorganisasjon. Les mer om NVF her.
 

279150468_10158693034771845_5930751076201064148_n.jpg
IMG_7458.jpg

Stedsutvikling

Det pågår for tiden utvikling av planer og prosjekter for kommunens to vekstområder: Tangen og Fagerstrand. Les mer her

Kulturminner

Vår stedsidentitet er ofte knyttet til lokal historie og kulturlandskap der vi bor. Vi ser at mange vel har engasjert seg i slikt arbeid. Det skaper et fellesskap og øker tiknytning til natur - og mennesker, før og nå. Les mer.

veilys2.jpg
flaskebekk-brygge.jpg

VeiLys

Nesodden Kommune er gang med  å skifte ut all veibelysning i kommunen til LED-armaturer med sentralt styringssystem. Les mer

Vann og avløp

Nesodden kommune opparbeider vann- og avløpsledninger i Nedre Utsiktsvei samt  utbedrer vei og veibelysning. Det skal også etableres en overvannsledning for både Øvre og Nedre Utsiktsvei. Les mer

bottom of page