top of page
IMG_7458.jpg

Kulturminner

Vår stedsidentitet er ofte knyttet til lokal historie og kulturlandskap der vi bor. Vi ser at mange vel har engasjert seg i slikt arbeid. Det skaper et fellesskap og øker tiknytning til natur - og mennesker, før og nå.

 

Kommunen har utarbeidet en Kommunedelplan for kulturminner og bevaring. Planen er dynamisk og er ment å rulleres årlig. 
 

Grunnet lang forsinkelse i utarbeidelse av planen så ble det ikke tid til bred medvirkning fra vellene. Det er dermed viktig å melde inn steder i sitt område til kommunen slik at disse kan bli registrert og vurdert inn i kulturminneplanen. Arealendringer i form av utbygging, vei etc., kan raskt føre til at viktig kulturhistorie og landskap går tapt.

bottom of page