top of page

NVFs oppgaver:
Nesodden Velforbund ønsker å styrke velenes arbeid, synlighet og gjennomslagskraft. For å oppnå dette arrangerer NVF blant annet halvårlige møter med lederne i medlemsvelene.

NVFs styre møtes ca. 1 gang pr mnd. I tillegg møtes styrets ulike arbeidsgrupper ved behov.

 

Grasrotandelen:
NVF er medlemmer i frivillighetsregisteret for å kunne motta midler fra Grasrotandelen. Penger fra Grasrotandelen skal gå til en nyopprettet ”lekekasse”, som vil støtte velforeninger som ønsker å kjøpe leker og utstyr til barna i sin krets.
De som ønsker å gi sin grasrotandel til Nesodden Velforbund: Organisasjonsnummeret vårt er 970994912 eller søk oss opp på norsk-tipping.no/grasrotandelen.

 

Prioriterte saker for NVF: på nå : 

- Vann og avløp i uregulerte områder

- Veiene våre

- Reguleringsplaner og bestemmelser
- Gang- og sykkelstier
- Lokalhistorisk arkiv og dokumentasjon av velenes historie
- Kommunens rullerende planer
- Samkjøre fellesbestilling av grus og asfaltering
- Samarbeide med kommunen

 

Pågående organisatorisk arbeid:

- Nye nettsider

- Oppdaterte vedtekter

Styret i Nesodden Velforening 2023:
Hogne Neteland - Leder
Gunhild Ørstavik - Nestleder
Arne Kyrkjebø

Kirsten Grundt
Ståle Smith
Cecilie Fosse

Søgnhild Østvold - Varamedlem


Ruby Wikstrøm - sekretær
Knut Næsje - forretningsfører

styret
bottom of page