top of page
IMG_8556.JPG

Klima og miljø
- et satsingsområde for hele kommunen


Nesodden kommune har en egen kommunedelplan for klima og miljø (2022-2034). Formålet med planen er at kommunen, sammen med innbyggerne og andre samarbeidspartnere, skal bidra til å redusere utslippene av klimagasser og nå de globale bærekraftsmålene.
I planen setter kommunen ambisiøse mål for framtida. 

 

Nesodden Velforbund ønsker å bidra til at kommunen skal nå sine klimamål, gjennom samarbeid med våre medlemmer, kommunen og andre.
 

 

styret
bottom of page