top of page

Toalett til besvær

Forrige vinter ble toalettet på Oksval strand rehabilitert, og åpningen ble markert av både kommune og vel. Tidlig i oktober ble avtredet stengt for vinteren. Det er minst fire grunner til at det er behov for dette tilbudet på Oksval Brygge, også i perioden oktober til mai. For det første er badstua i bryggehuset populær, men bryggerhuset har ikke innlagt vann så det eneste tilbudet er det offentlige toalettet. For det andre så går en populær del av kyststien forbi Oksval og siden den går i bebygget område er det ikke så mange hundremeterskoger å gjøre fra seg i heller, og det er uansett ikke ønsket. For det tredje er det hele året aktivitet fra Nesodden kajakklubb og Oksval havn. Har man padlet en time eller to så kan det av og til være noe trykker når man kommer på land igjen. For det fjerde så er Oksval en populær plass for ungdom å møtes med fire pils og en pizza, og det er mange fine kvelder på våren før toalettet åpnes i mai.

Når man må, så må man! En ting er det at vi ikke ønsker at folk gjør fra seg i sjøen på grunn av alle de utfordringene Oslofjorden har, men også generell hygiene. Men verre er det at noen i desperasjon gjør fra seg i hagene til naboer på Oksval. For alle som forarger seg over hundebæsj i gatene, det er noe helt annet å måtte plukke opp mannskit! Oksval vel har vært i kontakt med kommunen for å holde toalettet åpent også på vinteren. En ting er utgifter til renhold, som bør være mulig å løse. Det må være en frustrasjon også i kommunen at det kan benyttes dyre materialer som kebony-panel og kobbertak når man setter opp bygningen, mens det er et begrenset budsjett for daglig drift. En annen sak er at vannet kan fryse i de kaldeste månedene. Døren til toalettet blir ofte stående åpen, selv om de fleste er flinke til å lukke etter seg. En aktiv nabo har foreslått å sette på en dørpumpe slik at døren alltid lukkes. Ansatte i kommunen forteller at de er kjent med behovet, men vanlige dørpumper gjør toalettet mindre egnet for rullestolbrukere. Det strander på krav til universell utforming, slik at døren automatisk hindres i å gå igjen for fort. Verken rullestol-brukere eller eventuell ledsager kommer seg inn på HC-toalettet når døren er låst. Vanlig billig dørpumpe kan monteres, og hektes av i frostfri periode, inntil budsjett for HC-pumpe er klarert. Og uansett er det ikke i noens interesse å holde bevegelseshemmede foran seg som unnskyldning.

Selv om jeg kjenner Oksval best, vil jeg mene at dette er like viktig langs hele strandlinja på Nesodden, noen brygger jevnt utover, må ha et toalettilbud. Å benytte skogsholdt er en dårlig løsning, alle steder. Våre brygger og strender er fantastiske og besøkt av både naboer og tilreisende. Som kommunen skriver et annet sted: «Det som er viktig her at vi alle kommer oss ut i frisk luft og vakker natur» … «Vi vet alle at det er viktig å være i regelmessig fysisk aktivitet. Det kan gi oss mange helsemessige fordeler. Vi kan forebygge mange sykdommer som kreft, hjerte- og kar sykdommer og demens, og ikke minst får vi trolig en bedre psykisk helse» For mange av de menneskene dette er viktig for, er det også viktig at det finnes et tilbud for å gjøre fra seg på en verdig og hygienisk måte.Fotografi av det offentlige toalettet på Oksval brygge, med kebony-panel og kobbertak, men stengt.

Commentaires


bottom of page