top of page

Møte Velforeningene og kommunestyret

Å redde fjorden vår krever en kraftanstrengelse!

Hvordan kan Nesodden kommune og innbyggerne ta et felles tak?  • HVOR: Sandvang på Svestadtoppen

  • NÅR: 25. oktober, kl.18.30 - 21.00

Hensikten med møtet er to-delt: Nær 1/3 av Nesoddens innbyggere er medlemmer i velforeninger som er tilknyttet Nesodden Velforbund. Velforbundet representerer en stor velgergruppe, som har organisert seg gjennom sine lokale vel utfra et ønske om å skape gode grender og et velfungerende lokalsamfunn. For å bidra til et konstruktivt og effektivt samarbeid mellom innbyggere og kommunestyret i inneværende periode, ønsker vi at det nyvalgte kommunestyret blir kjent med de ulike velene og velene med de ulike folkevalgte. Vi ønsker å ramme møtet inn i en konkret utfordring, som vil kreve mye av oss alle å løse.


En stadig sykere og delvis død Oslofjord berører alle som bor på Nesodden. Nesodden Velforbund mener det trengs et stort engasjement, god organisering, raske tiltak og målrettet samarbeid mellom innbyggere og politikere dersom vi skal lykkes i å redde fjorden. Kanskje kan vi i fellesskap utvikle strategier som andre berørte kommuner kan nyte godt av.


Vi har invitert Henning Røed til å innlede om den aktuelle situasjonen i Oslofjorden. Røed er

marinbiolog og har jobbet i over 30 år med hav, fisk, fiskeoppdrett, klima og miljø. Han har blant annet arbeidet hos Fiskerisjefen i Rogaland, i Miljøverndepartementet, Statens forurensningstilsyn, WWF – Verdens naturfond og i Klima- og forurensningsdirektoratet. Røed har skrevet fagbøker for både voksne og barn. Han er nå leder av Nettverk for en levende Oslofjord, en allianse mellom 18 nasjonale og lokale naturvern-organisasjoner.


Velforeningene gis anledning til å kommentere på innlegget, hvilke utfordringer de opplever som mest presserende i sitt vel når det gjelder Oslofjordproblematikken, foreslå konkrete tiltak og forventninger til kommunen.


Representanter for de forskjellige partiene inviteres til å redegjøre for sin konkrete og forpliktende Oslofjordspolitikk, og hvordan de ønsker å samarbeide med velene for å oppnå sine politiske mål.


Kaffe og Fager bakst settes fram.


For å planlegge møtet best mulig ber vi om påmelding til kontakt@nesoddenvelforbund.no innen 20. oktober. Vi vil ta kontakt med de ulike partiene for å avklare hvem som vil presentere deres aktuelle politikk. Fint hvis også velforeninger som har relevante problemstillinger de på forhånd vet de vil ta opp, melder det inn.

Kontakt oss gjerne hvis det er noe dere lurer på.


VELKOMMEN!


Vennlig hilsen Nesodden VelforbundComments


bottom of page