top of page

Høringssvar strømstønad

Høringssvar på regjeringens forslag om «Strømstønad til husholdninger, som bor fast i fritidsbolig og forlengelse av forskrifter» med frist 25. 01.23, fra Nesodden velforbund.


Nesodden velforbund representerer 34 vel og veilag på Nesodden. Nærmere 1/3 av kommunens innbyggere er medlemmer i disse. Forslaget fra regjeringen er særlig relevant for Nesodden, hvor 200-300 husstander bor fast i hus som er registrert som fritidsboliger. Regjeringens forslag til endring av forskrift sørger for at langt flere husholdninger kommer inn under strømstøtteordningen. Det gir likere behandling og en mer rettferdig stønadsfordeling. Den foreslåtte ordlyden i paragraf 12 er imidlertid ikke tilfredsstillende. Nesodden velforbund vil derfor foreslå to endringer i regjeringens forslag til § 12. Det gjelder punkt om etterbetaling og et nytt punkt for å fange opp husholdninger som står i fare for å falle utenfor i det framlagte forslaget.


1. Etterbetaling

Nettselskapene har praktisert en ulik og uforutsigbar behandling av husholdninger som har bodd fast i fritidsboliger. Regjeringen må sørge for at dette rettes opp i den nye midlertidige forskriften, slik at alle som er berettiget støtte får etterbetalt denne.


Vi foreslår derfor at følgene utdrag fra forslagets §12 «Nettkunde som oppfyller kravene etter bokstav b og som tidligere har mottatt strømstønad for fritidseiendommen, har rett til etterbetaling av stønad for forbruk fra tidspunktet stønaden opphørte.», endres til: «Nettkunde som oppfyller kravene etter bokstav b har rett til etterbetaling av stønad for forbruk fra 16. desember 2021»


2. Nytt punkt § 12 c

For å fange opp husholdninger som faller utenfor ordningen, foreslår vi et nytt punkt c i §12: «- det fremgår av Folkeregisteret at nettkunden er bostedsregistrert på nåværende adresse etter 16. desember 2021og ikke eier annen bolig.

Nettkunde som oppfyller kravene etter bokstav c har rett til etterbetaling av stønad fra dato for bostedsregistrering på nåværende adresse».


Vennlig hilsen

Nesodden Velforbund


Foto: Gunhild Ørstavik

Comments


bottom of page