Nesodden Velforbund

Nyttige linker Informasjon om Nesodden Velforbund Medlemsinformasjon Vellenes fellesorganisasjon Veiene våre MVArefusjon og veistøtte Medieomtaler Informasjon om vann og avløp Radonmålinger på Nesodden Fellesvelets avis Nyttige linker


følg oss på
facebook

Støtt oss
med din grasrotandel!
Grasrotandelen


tips en venn

Veilag:

 

I utgangspunktet er det ikke velet men veilaget som har ansvaret for vedlikehold av privat vei, hvis ikke annet er avtalt. - Og veilaget er der egentlig allerede, for det er de som bor langs veien og eier eier den, bruker den eller har bruksrett til den, som automatisk er dette veilaget. For å kunne vedlikeholde veien må veilaget samles og danne dette veilaget formelt sett og enes om hvordan dette skal foregå.

 

Noen veilag velger å inngå som en del av velet det tilhører og jobber tett sammen med dette. En god "oppskrift"/godt eksempel på hvordan et slikt samarbeid kan fungerer kan du lese nærmere i en artikkel i velavisen her.

Hvis dere ikke er medlem av noe vel, og/eller de ikke har en spesifikk avtale eller vedlikeholdsplan for deres vei, så må du spørre naboene som bor langs veien om de vet om det finnes et veilag. Vi har dessverre ikke oversikt over veilag på Nesodden, da vi først og fremst er et forbund for velene.


Hvis du tilhører et veilag som ikke sogner til et vel som er medlem hos oss, så har vi fom. 2011 åpnet for at veilag kan bli medlemmer i Nesodden Velforbund. Det er mange fordeler med å være medlem her, bl.a gode forsikringsordninger. Dere blir også automatisk tilsluttet Vellenes fellesorganisasjon ved medlemsskap i NVF.

Hvordan veilag blir medlem i NVF:
Vi krever at veilaget organiserer seg, registrerer seg og har et styre og regnskap. Årsmøtet må godkjenne de enkelte medlemmene, men styret kan bevilge penger til veilagene som søker om penger til sikring, veilys og lignende. – Oppfyller veilagets søknad om penger NVFs krav, kan penger bevilges på lik linje med velenes søknad, men de ”legges på vent” til de blir fullverdig medlem.

Vi mener vi på denne måten også blir et større talerør mot kommunens forsøk på å ”legge ned” vedlikehold og brøyting av private veier. Veilag kan også dannes på tvers av grensene til velene for å lage samarbeidet lettere i de tilfellene hvor veier går gjennom flere vel.
Link til oversikt over våre medlemsvel finnes nedenfor.

 

- Veiloven kap VII §§ 53 - 56  >

- Forslag til vedtekter for veilag (word-dokument)    >

- "Hvilket vel tilhører jeg?" Oversikt over veiene på Nesodden    >

- Oversikt over medlemsvel    >

- Medlemsfordeler NVF    >


Nesodden Velforbund representerer ca. en tredel av Nesoddens befolkning.

Nesodden Velforbund, E-mail: kontakt@nesoddenvelforbund.no - Org. nr. 970 994 912