Nesodden Velforbund

Nyttige linker Informasjon om Nesodden Velforbund Medlemsinformasjon Vellenes fellesorganisasjon Veiene våre MVArefusjon og veistøtte Medieomtaler Informasjon om vann og avløp Radonmålinger på Nesodden Fellesvelets avis Nyttige linker


følg oss på
facebook





Støtt oss
med din grasrotandel!
Grasrotandelen


tips en venn

Medlemsfordeler:


Nesodden Velforbund (NVF) utgjør rundt 2500 husstander på Nesodden og skal representere lokalsamfunnet i forhold til kommunen. NVF er bindeledd mellom velforeningene og talerør i saker som er av betydning og interesse for de lokale velforeningene.

Som medlem blir ditt vel en del av denne store og politisk nøytrale organisasjonen, som i fellesskap har stor påvirkningskraft i lokale saker.
Ditt vel er det primære samarbeidsorganet for kommunen når det gjelder saker som berører ditt nærmiljø. Som medlem i NVF, kommer dere lettere til et godt samarbeid med kommunen.


Ellers kan du -
- dra nytte av lokal kunnskap og utveksle erfaringer fra andre lokale vel.
- få støtte til veilys- og trafikksikkerhetstiltak eller til tiltak som fremmer kultur og miljø i velenes områder.
- dra nytte av gode tilbud og rabatter som NVF forhandler frem på vegne av hele organisasjonen.
- få hjelp til å søke om MVA refusjon. VFO organiserer en samlet søknad.

   på vegne av alle medlemmer som søker.
- få hjelp til å koordinere saksbehandling og bedre samarbeid med andre i saker av felles interesse for flere vel.
- bli med på felles organisering av gunstig strøsand-bestilling og oppfylling av sandkasser når vinteren står for døren.
- være med å påvirke hvilke saker Nesodden Velforbund skal jobbe med.

 

Som medlem i Nesodden Velforbund blir du også automatisk medlem av Vellenes Fellesforbund (VFO), og får dra nytte av de medlemsfordelene de kan tilbyr:
 • Forsikringsordninger
 • Juridisk veiledning og råd
 • Rabattordninger
 • Faglig råd og veiledning
 • Velposten
 • Kurs og konferanser
 • Egen nettside
- Les mer om medlemsfordelene i VFO her    >

 

Medlemskontigent i Nesodden Velforbund:

- er for tiden kr 60 pr velmedlem.



Nesodden Velforbund representerer ca. en tredel av Nesoddens befolkning.

Nesodden Velforbund, E-mail: kontakt@nesoddenvelforbund.no - Org. nr. 970 994 912